Seuran säännöt

Vakka-Suomen Taitoluistelijat, VSTL on tammikuussa 2020 perustettu taitoluistelun erikoisseura Vakka-Suomen alueella. Päätoimintapaikkamme on Uusikaupunki. Tästä osiosta löydät perustietoa seurasta ja seuran toimintatavoista sekä taitoluistelusta. 

VSTL:n toiminta on voittoa tavoittelematonta harrastustoimintaa, jonka hallinto hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Valmentajat ja ohjaajat ovat seuran palkkaamia työntekijöitä. VSTL tarjoaa luistelijoille resurssit harjoitteluun ja mahdollisuuden kilpailemiseen. Luistelijoiden perheineen tulee puolestaan noudattaa seuran sääntöjä, käytäntöjä ja arvoja. Kaikki luistelijat ovat automaattisesti seuran jäseniä ja jäsenten tulee maksaa seuran jäsenmaksu. 


Eettiset periaatteet

Seuramme eettisenä periaatteena on tarjota kaikille mahdollisuus harrastaa taitoluistelua omalla taitotasollaan. Lisäksi pyrimme tarjoamaan kaikille hauskan ja palkitsevan, myönteisen ilmapiirin harrastuksen, jossa kaikkien osapuolten, niin valmentajien, luistelijoiden, kuin taustajoukkojenkin työ saa ansaitsemaansa arvostusta! Korostamme myös hyviä käytöstapoja kaikkialla, missä liikumme seuran asialla.

Kilpaurheilussa toimintamme perustuu yksikäsitteisesti sallittuihin harjoitusmenetelmiin ja keinoihin. Valmentajat ja luistelijat sitoutuvat noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan, Suomen Taitoluisteluliiton ja Kansainvälisen Taitoluisteluliiton dopingsäännöstöjä.

Otamme toiminnassamme huomioon lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen eri vaiheet. Huolehdimme myös turvallisuusnäkökohtien huomioimisesta harjoittelussa ja sen suunnittelussa. Alle kouluikäisten luistelukoulussa noudatamme kypäräpakkoa.


Yleistä seurasta

Seuran toiminnasta vastaa hallitus ja seuran yhteisistä asioita päätetään hallituksen kokouksissa. Myös vanhemmat voivat liittyä seuraan maksamalla jäsenmaksun ja näin olla osaltaan mukana päättämässä seuran asioista ja toiminnasta. Seuran vuosikokouksissa on puhe- ja äänioikeus yli 15-vuotiailla jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä. 

Seuran vapaaehtoistoimintaan kuuluu myös erilaisten tapahtumien kuten seurapäivien, joulujuhlien, luistelunäytösten, kilpailujen ja muiden kausittaisten tapahtumien järjestäminen. Tämä kaikki on osa hyvää seuratoimintaa ja niiden järjestämisessä tarvitsemme vanhempia. Kaikkien ei tarvitse olla aina kaikessa mukana, riittää, että jokainen osallistuu vuoden aikana joihinkin tehtäviin. Mitä useampi on mukana, sen laadukkaampaa valmennusta tukevaa toimintaa voimme järjestää. 


Sitoutuminen luistelukauteen

Yksinluistelun kilparyhmien luistelijat vahvistavat ryhmäpaikan jatkumisen seuraavalle kaudelle jatkamalla harjoittelua kevät-/kesätreeneissä. Harrastuksen lopettavien kohdalla kausi päättyy huhtikuun loppuun, jolloin paikka siirtyy seuraavalle luistelijalle. Irtisanominen tulee tehdä edellisen kuukauden loppuun mennessä sähköpostilla valmentajalle. Ryhmäsiirroista vastaa aina valmentaja. 

Paikan vahvistaminen ja tulevaan kauteen sitoutuminen on tärkeää, jotta voimme suunnitella toiminnan, tarvittavan jäämäärän, oheisharjoitukset, kausimaksun ym. asiat. Suotavaa on myös, että kilpasarjoissa luistelevat luistelijamme osallistuvat myös kesä- ym. leirillemme. Yli kahden viikon pituisista poissaoloista sekä harjoitus- että kilpailukaudella (muut kuin sairauspoissaolot) on sovittava aina etukäteen valmentajien kanssa.

Toiminnasta peritään kausimaksu, joka laskutetaan kuukausierissä. Edellytämme, että luistelija huolehtii koko kauden maksusta vaikka lopettaisi kesken kauden. Luistelupassi


Jokaisella Suomen Taitoluisteluliiton (STLL)  jäsenseurassa luistelevalla tulee olla vakuutuksellinen harrastaja- tai kilpailupassi. Mikäli luistelijalla on oma tapaturmavakuutus, on varmistettava että siinä on urheilutapaturmakorvaavuusehto. Luistelupassin ostamalla urheilija tai toimihenkilö sitoutuu noudattamaan Suomen Taitoluisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä sekä eettistä ohjeistusta.

Mikäli urheilijalla on oma, urheilutapaturmakorvaavuusehdon sisältävä vakuutus, voi hän ottaa vakuutuksettoman passin. Vakuutuksen kattavuus pitää selvittää omasta vakuutusyhtiöstä ennen passin hankkimista. Maksamalla vakuutuksettoman passin passinhaltija vakuuttaa, että hänellä on voimassa oleva vakuutus, joka kattaa lajin kilpailu- ja harjoittelutoiminnan sekä niihin liittyvien matkojen yhteydessä sattuneet tapaturmat kotimaassa ja ulkomailla. Kilpailevien luistelijoiden tulee pyydettäessä esittää vakuutustodistus seurassaan operatiivisesta toiminnasta vastaavalle henkilölle.

Lisätietoja luistelupassista ja sen hankkimisesta:

https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssit-ja-vakuutukset/ohje-lisenssin-ostoon/

Luistelija huolehtii itse siitä, että hänellä on voimassa oleva luistelupassi sekä oma vakuutus harjoituskauden alkaessa harjoitusten ja kilpailujen vakuutusturvan sekä kilpailuihin osanotto-oikeuden saamiseksi.

Seuran maksama luistelukouluvakuutus kattaa Luistelukoulun ja Harraste-ryhmän alle 15-vuotiaat luistelijat, ei kilpailevat luistelijat. Tiedottaminen

Seuran asioista, aikatauluista ja aikataulumuutoksista tiedotetaan seuran nettisivuilla. Seuratkaa niitä säännöllisesti. Lisäksi tiedotteita lähetetään sähköpostilla.


Harjoitukset ja harjoitusten peruutukset

Varsinaisella toimintakaudella (syys-huhtikuussa) noudatamme vakiovuoroaikataulua. ”Kesäjääajalle” eli elokuulle tehdään erillinen aikataulu.

Valitettavasti joskus jää- tai oheisharjoitus voidaan joutua perumaan seurasta riippumattomista syistä kuten jää/oheisharjoitushallin muiden tapahtumien vuoksi. Peruutuksista ja tuntien muutoksista löydät tietoa nettisivuiltamme aikataulumuutoksista. Tiedotamme äkillisistä muutoksista myös sähköpostilla. Peruutettuja tunteja ei korvata.


Poissaolot

Ilmoita aina harjoituksia pitävälle valmentajalle, mikäli olet poissa harjoituksista. Kätevin tapa ilmoittaa poissaolosta on tekstiviesti valmentajalle hyvissä ajoin ennen harjoitusta.

Yksittäisiä sairaus- tai muita poissaoloja ei korvata. Jos luistelija joutuu sairauden vuoksi olemaan pitempään poissa, hänen tulee toimittaa lääkärintodistus seuralle, jolloin yli kahden viikon sairausajan jälkeen sovitaan maksujen hyvityksistä. Jos luistelija palaa jäälle tai lääkärintodistusten mukaan sairauslomassa on katko, alkaa kahden viikon jakso uudelleen.


Käyttäytyminen harjoituksissa

Taitoluistelu on haastava ja sitoutumista vaativa laji, joka vaatii paljon harjoittelua sekä hyvää yhteistyötä valmentajan, luistelijan ja koko harjoitusryhmän välillä. Siksi toivomme luistelijoiden ja heidän perheidensä huomioivan muutaman harjoitteluun liittyvän perusasian. 


Luistelija: 

 • noudatamme hyviä käytöstapoja
 • tule aina ajoissa harjoituksiin, huolehdi alkulämmittelystä ja noudata valmentajan antamia ohjeita harjoituksiin valmistautumisesta ja varustautumisesta; näin saat parhaan tehon harjoituksista
 • noudatamme harjoituksissa molemmin puolista kunnioitusta toisiamme kohtaan
 • harjoituksissa ja kilpailuissa kannustamme ja iloitsemme sekä omista että toisten suorituksista
 • hyvän yhteishengen ylläpitäminen ja toisten huomioon ottaminen ovat hyvän harjoittelun- ja kilpailuilmapiirin perusta; tästä ovat kaikki vastuussa, luistelijat, valmentajat sekä vanhemmat
 • luistelu- ja oheisharjoituksiin pukeudutaan asianmukaisesti.


Luistelija ja perhe: 

 • taitoluistelu jää- ja oheisharjoituksineen vie luistelijalta ja perheeltä paljon aikaa ja lajissa kehittyminen vaatii sitoutumista
 • luistelijat tarvitsevat paljon tukea ja kannustusta sekä valmentajalta että perheeltä; kannustus auttaa pääsemään vastoinkäymisten yli ja antaa motivaatiota lapselle jatkaa harrastusta – taitoluistelun onnistumisten lisäksi mukaan mahtuu myös kovaa harjoittelua sekä pettymyksiä. Ne ovat kuitenkin osa urheilua ja ilman niitä ei myöskään onnistumiset tuntuisi yhtä hyviltä.


Yhteydenotot valmentajiin 

Anna valmentajille työrauha. Mikäli haluat keskustella heidän kanssaan valmennukseen tai lapseen liittyvissä asioissa, tee se viikottaisella keskusteluajalla tai valmentajan puhelinajalla. Muissa asioissa myös sähköposti on kätevä tapa olla yhteydessä valmentajiin. Valmentajien yhteystiedot löytyvät nettisivuilta.


Kilpailut

Luistelijat edustavat kilpailuissa aina seuraa, jonka nimiin ovat lunastaneet luistelijapassin (ent.kilpailulisenssi). Toisin sanoen kilpailuihin osallistuminen edellyttää aina luistelijapassia ja kuulumista johonkin seuraan. Luistelija voi edustaa kilpailukaudella vain yhtä seuraa. Kilpailevat luistelijat tarvitsevat luistelijapassin myös vakuutusta varten tai heidän on varmistettava, että oma vakuutus kattaa myös kilpailuun tähtäävän harjoittelun. 

Lisätietoja kilpailuista, kilpailumaksuista ja lisenssimaksuista on erillisessä kilpailuohjeessa.


Kilpailuohjelmat

Kilpaileville luistelijoille tehdään kilpailuohjelma/kilpailuohjelmat erillisen ohjeen/hinnaston mukaan. Nuorimmat kilpaluistelijat, Tintit, kilpailevat kaikki samalla kilpailuohjelmalla. Minit-sarjaan kilpailijalle tehdään ensimmäinen oma kilpailuohjelma. Pääsääntöisesti kilpailuohjelma ja –musiikki säilyvät samana kahden kilpailukauden ajan, mutta ohjelmiin tehdään muutoksia luistelijan taitotason karttuessa. Kilpailuohjelmat tekee lähtökohtaisesti valmentaja mutta vanhemmat luistelijat voivat halutessaan käyttää myös ulkopuolisia tekijöitä. Lisätietoa kilpailuohjelmista, kilpailuasuista, kilpailusarjoista ja niihin liittyvistä vaatimuksista saa valmentajilta. 


Harrastustoiminnan kustannukset

Taitoluisteluharrastuksen kulut katetaan pääosin kausimaksuilla ja varainkeruulla. Harrastukseen liittyvät kuluerät muodostuvat:


1. valmentajan ja ohjaajien palkoista sekä niiden työnantajamaksuista ja muista kuluista

2. jää- ja oheistilamaksuista

3. muista valmennuksen kuluista (esim. kilpailutoiminta, välinehankinnat ja koulutukset) 

4. hallintokuluista (esim. tilitoimiston palvelut; kirjanpito, palkanmaksu, tilinpäätös sekä jäsenmaksut ym. toimistokulut)


Yleishyödyllisenä yhdistyksenä seura ei tuota voittoa. 

Maksuja määritettäessä hallituksen on varmistettava, että kausimaksut kattavat välittömät seuratoiminnan kulut. Luistelijaperheet varmistavat maksujen maksamisen eräpäivään mennessä. 

Valmennus- ja kilpailutoimintaan liittyvät kulut löytyvät eriteltynä kausimaksu- ja kilpailuohjeesta

Hinnat saattavat vaihdella kausittain johtuen yleisistä hintamuutoksista (esim. jään hinta) sekä luistelijoiden määristä. Valitettavasti tämä voi johtaa siihen, että joudumme korottamaan hintoja kesken kauden siten, että elo-joulukuun maksu on erisuuruinen kuin tammi-toukokuun maksu. Maksuja määritettäessä pyritään huomioimaan koko luistelukauden kustannukset. Tämän vuoksi harjoitusmäärien vaihtelu eri kuukausina (esim. pyhäpäivien vuoksi), ei vaikuta yksittäiseen maksuerään. 

Toivomme teidän ottavan maksuja koskevissa epäselvissä tilanteissa välittömästi yhteyttä, jotta saamme mieltä askarruttavat asiat selvitettyä mahdollisimman pikaisesti. Kysymyksiin vastaa ensisijaisesti puheenjohtaja.

LUISTELIJOIDEN PELISÄÄNNÖT

 • Tulen ajoissa harjoituksiin
 • Ilmoitan poissaoloista valmentajalla
 • Tervehdin kaikkia
 • Edistän ja ylläpidän seuran positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä
 • En kiusaa, loukkaa tai jätä ketään ulkopuolelle
 • En kuiski tai puhu pahaa toisista selän takana
 • En kiroile ja noudatan muutenkin hyviä käytöstapoja
 • Pukeudun harjoituksiin asianmukaisella tavalla ja pidän hiukset kiinni
 • Iloitsen omien onnistumisien lisäksi myös toisten onnistumisista. Kannustan kaikkia tasapuolisesti
 • Ymmärrän että olemme kaikki erilaisia ja tulen kaikkien kanssa toimeen
 • Keskityn harjoituksissa ja kuuntelen valmentajan ohjeita
 • En puutu toisten harjoitteluun vaan keskityn tekemään oman harjoituksen hyvin
 • En kiukuttele harjoituksissa tai kilpailuissa. Poistun harjoituksista jos oma käytökseni häiritsee muiden harjoittelua. Annan kilpailuissa keskittymisrauhan muille luistelijoille.
 • Edustan seuraa kilpailuissa aina puhtaissa, siisteissä ja ehjissä vaatteissa.
 • Kunnioitan valmentajaa, ohjaajia, muita luistelijoita ja heidän perheitään ja osaan käyttäytyä sen mukaisesti

VANHEMPIEN PELISÄÄNNÖT

 • Tervehdin kaikkia
 • Edistän ja ylläpidän seuran positiivista ilmapiiriä
 • Kunnioitan valmentajaa, ohjaajia, luistelijoita ja muita vanhempia
 • En saata seuraa, valmentajaa, ohjaajia tai muita seurasoimijoita sosiaalisessa mediassa tai muuallakaan kyseenalaiseen valoon
 • En arvostele julkisesti seuraa, valmentajaa, ohjaajia tai muita seuratoimijoita enkä provosoi seuran toimintaa millään tavalla.
 • Puhun mieltä painavista asioista suoraan asianomaisen kanssa enkä saastuta omalla mielipahallani koko seuran ilmapiiriä
 • Annan valmentajalle ja ohjaajille työrauhan
 • Huolehdin että lapseni tulee ajoissa harjoituksiin ja kilpailuihin
 • Huolehdin että lapsellani on asianmukaiset varusteet harjoituksissa
 • Huolehdin lapsen terveellisistä elämäntavoista jotka tukevat harjoittelua (riittävä uni, ravinto ja lepo).
 • Lapsen kasvaessa opetan häntä omatoimisuuten (mm.luistimien sitominen ja tavaroista huolehtiminen)
 • Iloitsen oman lapseni onnistumisten lisäksi myös muiden lasten onnistumisista. Kannustan kaikkia tasapuolisesti.
 • Muistan että olemme kaikki erilaisia ja tulen toimeen kaikkien kanssa.
 • Ilmoitan lapseni poissaolot valmentajalle
 • Osallistun hyvällä mielellä seuran yhteisiin talkoisiin, varainhankintaan ja muuhun toimintaan
 • "Kustanna, kuskaa ja kannusta"

ONGELMATILANTEISSA

 • Jokainen luistelija perheineen sitoutuu noudattamaan pelisääntöjä. Tämä on ehtona VSTL:n seuratoiminnassa mukana ololle.
 • Jos seuran luistelija tai perhe jättää täyttämättä seuran edellyttämät velvoitteet, ovat seurassa tai sen ulkopuolella toiminnallaan vahingoittaneet seuraa tai eivät noudata seuran yhteisiä sääntöjä, voi hallitus erottaa jäsenen.
 • Valmennkseen liittyvissä asioissa sekä luistelijat että vanhemmat ovat suoraan yhteydessä valmentajaan (viikottaisena keskusteluaikana tai puhelinajalla)
 • Seuratoimintaan liittyvissä asioissa ollaan yhteydessä puheenjohtajaan